Regulamin korzystania ze sklepu internetowego
Regulamin sklepu internetowego www.swiatdywanow.net

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.swiatdywanow.net jest własnością firmy HANDEL IMPORT-EXPORT. Daje on możliwość dokonywania zakupów poprzez Internet.

2. Ceny wszystkich produktów dostępnych się w sklepie są cenami brutto.

3. Aby dokonać  zakupu należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, dostępny na stronie naszego sklepu internetowego.

4. Nasza firma „HANDEL IMPORT- EXPORT” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizowanego zamówienia, w przypadkach uniemożliwiających dokonanie zamówienia. Zamawiający zostanie bezzwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji.

5. Rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione formularze.

6. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

7.Oferty okazyjne i promocje nie łączą się.

7. Nasza firma dokłada wszelkich starań by uniknąć jakichkolwiek błędów na naszej stronie internetowej. Jednakże jeśli takowe by się pojawiły, zostaną Państwo o tym bezzwłocznie poinformowani.

8. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy do 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podawania przyczyny (nie dotyczy produktów wykonywanych na zamówienie). Warunkiem skorzystania z przysługującego Klientowi prawa jest dostarczenie do Sprzedawcy przed upływem ww. terminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub mailem. Przy sporządzaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zaleca się korzystanie z formularza dostępnego na stronie internetowej www.swiatdywanow.net . Produkty nie mogą mieć żadnych śladów używania. W celu odesłania towaru należy użyć takich samych lub podobnych opakowań zewnętrznych, jakie były zastosowane w otrzymanej przesyłce. Koszty przesyłek w obie strony pokrywa Kupujący. Kwota odpowiednio umniejszona zostanie zwrócona na rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu zawartości, w terminie do 14 dni. Paczki (zwroty) za pobraniem nie będą przyjmowane. Zwroty z tytułu reklamacji muszą być wcześniej uzgodnione ze sprzedawcą. Uwaga! Proszę sprawdzać bardzo dokładnie w obecności kuriera zawartość paczki! Inne reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń mechanicznych niż spisane przy kurierze nie będą rozpatrywane!

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

Formularz odstąpienia od umowy

Promocje w Internecie